วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ดอกช้องนางเป็นไม้พุ่มเตี้ย และเป็นไม้ประเภทครึ่งต้นครึ่งเลื้อย ใบคล้ายใบแก้วแต่ริมใบบิดเล็กน้อยออกเป็นคู่ ๆ เรียงไปตามกิ่ง ใบสีเขียวสด ดอกคล้ายดอกผักบุ้ง
แต่เล็กกว่าดอกผักบุ้ง ดอกเป็นสีน้ำเงินม่วง ตรงกลางเป็นสีเหลือง บานไม่ทน แต่เมื่อดอกร่วงแล้วก็ยังมีทรงดอกเหมือนเดิม บางพันธุ์มีดอกสีขาว ออกดอกตลอดปี
ชอบอยู่ในที่มีแสง ใบจะคล้ายใบแก้ว ออกจะเป็นคู่ ๆ เรียงไปตามกิ่งของล้ำตน ลักษณะของใบมนปลายแหลม ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร มีสีเขียว ชอบใบเรียบไม่จัก
รูปทรงของดอกเป็นรูปแตร มีสีม่วงเข้มมีอยู่ 5 กลีบตรงกลาง ดอกเป็นสีเหลืองดอกบานเต็มที่ประมาณ 8 เซนติเมตร เป็นพรรณไม้พุ่มเตี้ย แตกกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงประมาณ 6 ฟุต เป็นไม้ประดับ

ไม่มีความคิดเห็น:

Your Welcome

Thank You